Address
Parc Industrial Bistrița Sud 7, Viișoara
Bistrița Năsăud, Romania
Sales
sales@datacor-connectivity.com
Phone: (+40)724.322.940

Despre Proiect

Datacor

Despre proiect.

DATACOR SRL, în calitate de beneficiar, a derulat proiectul “Construire spații de producție și achiziție de active corporale și necorporale în scopul creșterii productivității muncii la Datacor S.R.L. Bistrița“, cod SMIS 114290, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.2.

Scopul proiectului este creșterea competitivității, a productivității muncii și îmbunătățirii potențialului de export, în scopul dezvoltării afacerii și obținerii de profit.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Creșterea cifrei de afaceri a întreprinderii cu minim 15% pe an, pe următorii 5 ani;
– Crearea unei capacității cu productivitate ridicata pentru fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, până în anul 2022;
– Creșterea capacității competitive prin implementarea și certificarea/recertificarea a trei sisteme de management (calitate, inovare, mediu), până în anul 2022.

Rezultatele proiectului sunt:

  1. O capacitate de producție de înalta productivitate, realizată și dată în funcțiune până în anul 2022, pentru fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii;
  2. Cifra de afaceri crescută cu minim 15% pe an pentru următorii 5 ani (ceea ce înseamnă dublarea cifrei de afaceri în 5 ani) ca urmare a aplicării unei strategii de marketing adecvate (creare identitate, comunicare, promovare, distribuție, internaționalizare);
  3. Trei sisteme de management certificate/recertificate până în anul 2022, ca suport pentru creșterea intensivă a competitivității prin impulsionarea efortului de inovare, protecția mediului și creșterea calității.

Impactul investiției la nivel local s-a concretizat în crearea unei noi capacității de producție și în crearea a 17 noi locuri de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 7.044.173,20 lei, iar finanțarea nerambursabilă aferentă este de 3.992.889,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.393.955,65 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 598.933,35 lei.

Data începerii proiectului este 08.04.2016 iar data finalizării proiectului este 15.11.2022.

DATACOR SRL

Date de contact:
Nume persoană contact: Cristian Marius Bilegan
Funcție: Director vânzări/manager de proiect
Tel. 0723322940; Fax: 0263231557; E-mail: cristian.bilegan@datacor.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro